đặt bể cá phòng làm việc

Lưu ý phong thủy bể cá trong phòng làm việc

Lưu ý phong thủy bể cá trong phòng làm việc

Nên hạn chế nuôi cá nước mặn hay cá nhiệt đới. Vì rất khó để có thể tạo môi trường thuận lợi cho chúng sinh sống. Mặc dù màu sắc của chúng rất đẹp, được nhiều người ưa thích nhưng