Dreamhouse mua an phú long

Dreamhouse mua lại địa ốc An Phú Long

Dreamhouse mua lại địa ốc An Phú Long

Mới đây, tại Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 22/9, công ty cũng đã thông qua kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Xây dựng và khoáng sản Bình Dương (KSB) lên