giá nhà đất

Gía nhà ở Trung Quốc liên tục tăng

Gía nhà ở Trung Quốc liên tục tăng

Thành phố hạ Môn, một thành phố cảng ở phía Đông tỉnh Phúc Kiến sẽ tạm dừng việc bán nhà cho dân địa phương mua, đặc biệt là với những người đã sở hữu hai nhà ở và cấm cư