luật bất động sản

Doanh nghiệp lách luật, dân cư chịu khổ

Doanh nghiệp lách luật, dân cư chịu khổ

“Đơn vị quản lý tòa nhà cần quy định rõ vào hợp đồng, nội quy tòa nhà: Chủ nhà được quyền cho thuê vì mục đích gì. Thay vì cấm thì có quy chế để bảo vệ không gian yên