lưu ý khi thuê phòng làm việc

Kinh nghiệm cho người đi thuê văn phòng hạng B

Kinh nghiệm cho người đi thuê văn phòng hạng B

Nếu không giảm được tiền đặt cọc bằng tiền mặt, bạn nên yêu cầu đặt cọc bằng phương thức mở bảo lãnh ngân hàng hoặc mở tài khoản phong tỏa. Đây là hình thức tiên tiến nên áp dụng phổ