may mắn phòng làm việc

Tư vấn mang may mắn cho phòng làm việc bằng cây xanh

Tư vấn mang may mắn cho phòng làm việc bằng cây xanh

Nên trồng cây xanh gần tài vị. Tài vị chính là nơi tàng phong tích khí, hay còn được gọi là nơi tụ khí hoặc nơi thu hút tài khí. Đây là vị trí chủ chốt trong văn phòng làm