mẹp phong thủy hay

Kinh nghiệm phong thủy cho phòng làm việc

Kinh nghiệm phong thủy cho phòng làm việc

Nếu trong trường hợp không có văn phòng làm việc độc lập thì có thể chuẩn bị một chiếc cốc bên trong đựng nước và trong cốc có thả vài viên bi bằng thủy tinh. Mỗi ngày khi bước vào