những thứ xui xẻo

Bạn sẽ không bao may mắn được nếu đặt những thứ này trên bàn làm việc

Bạn sẽ không bao may mắn được nếu đặt những thứ này trên bàn làm việc

Những đồ vật sắc nhọn đem lại cảm giác bị áp lực, ảnh hưởng xấu đến con người, vô tình sẽ bó buộc tâm trạng và sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của con người. Vì vậy, trên