quản lý thời gian

6 nguyên tắc quản lý thời gian của Mark Sanborn

6 nguyên tắc quản lý thời gian của Mark Sanborn

Hoạt động sẽ vô hiệu hóa việc lãnh đạo không hiệu quả. Thiếu các hoạt động tập trung có thể làm cho một người nào đó cảm thấy bận rộn ngay khi họ không hoàn thành được việc gì cả.